Тетрадка13036, малък формат, г.кв., 20 л., в-к

Тетрадка малък формат с големи квадратчета, 20 л., в-к

* Възможно е илюстрациите да са различни


0.25 лв.